Spjms

Archlebov HO

Pomístní jména

 • Balatón
 • Bezděčný
 • Bezednica
 • Bohutska
 • Boří nad kapličkó
 • Brněnka
 • Békovňa
 • Bérkůj křiž
 • Dile za Hlubokó cestó
 • Dile za hejnovkó
 • Dolní Malény
 • Druhý hájek
 • Druhý kót
 • Dubový
 • Díle
 • Díle od hranic
 • Díle ode Ždánic
 • Díle pod huličkó
 • Díle u Hluboké cesty
 • Díle u kapličky
 • Díle v Izbicích
 • Díle ve žlebě
 • Díle za sedlářovém
 • Díle za tihelňó
 • Díle za školó
 • Dřínová
 • Hadinky
 • Hamerlík
 • Hantošova lóka
 • Hatě
 • Hluboká cesta
 • Hojačova seč
 • Hrachůvka
 • Hrbiny
 • Hrubá hulic
 • Hrázka
 • Jár
 • K andělíčku
 • Kanál
 • Klínař
 • Klč
 • Kolíbka
 • Kraví hory
 • Krátký padělky
 • Króžky
 • Kříž u vévozka
 • Lesní ochoze
 • Loktuše
 • Losky
 • Láznisko
 • Malá hulička
 • Malénské kopec
 • Mlynářovo
 • Mynářova
 • Městečko
 • Na Malény
 • Na Malény ve stráni
 • Na hradisku
 • Na kopečku
 • Nad Loktuše
 • Nivy u kapličky
 • Nácinkůj kříž
 • Obrblance
 • Odměrky pod Malény
 • Odměrky pod kostelem
 • Odměrské kříž
 • Odměry
 • Pani lóka
 • Pod kostelem
 • Pode dvorky
 • Podpřední
 • Podpředňa
 • První hájek
 • První kót
 • Pánova louka
 • Přední fortňa
 • Přední kót
 • Radlica
 • Rovinská cesta
 • Starý hory
 • Talijánčín kříž
 • U Bezednice
 • U Gregovně
 • U Huberta
 • U Márů
 • U andělička
 • U borovice
 • U duba
 • U hejnovky
 • U jezírka
 • U kamenýho kříža
 • U kapličky
 • U krajskýho
 • U krchůvka
 • U luže
 • U Šnajdříkovy borovice
 • V hliniku
 • V kanále
 • V kolebině
 • Vrchní Malény
 • Vrchní díle
 • Vrchní odměrky
 • Za kolebinó
 • Zadní fortňa
 • Zadní kót
 • Černé kříž
Podoba:

Hesla

 • ANDĚLÍČEK
 • ANTOŠ OJ
 • BALATON
 • BERKA OJ
 • BEZDĚČNÝ
 • BEZEDNICE
 • BOHUTSKA
 • BOROVICE
 • BOŘÍ
 • BRNĚNKA
 • BÝKOVNA
 • CESTA
 • CIHELNA
 • DOLNÍ
 • DRUHÝ
 • DUB
 • DUBOVÝ
 • DVOREK
 • DÍL
 • DŘÍNOVÝ
 • FORTNA
 • GREGOVNA
 • HADINKA
 • HAMERLÍK OJ
 • HAŤ
 • HEJNOVKA
 • HLINÍK
 • HLUBOKÝ
 • HOJAČ OJ
 • HORA
 • HRACHŮVKA
 • HRADISKO
 • HRANICE
 • HRBINY
 • HRUBÝ
 • HRÁZKA
 • HUBERT OJ
 • HÁJEK
 • JEZÍRKO
 • JIZBICE
 • JÁR
 • K
 • KAMENNÝ
 • KANÁL
 • KAPLIČKA
 • KLUČ
 • KLÍNAŘ
 • KOLEBINA
 • KOLÍBKA
 • KOPEC
 • KOPEČEK
 • KOSTEL
 • KOUT
 • KRAJSKÝ
 • KRAVÍ
 • KRCHŮVEK
 • KROUŽEK
 • KRÁTKÝ
 • KŘÍŽ
 • LESNÍ
 • LOKTUŠE
 • LOSEK
 • LOUKA
 • LOUŽE
 • LÁZNISKO
 • MALÍNSKÝ
 • MALÍNY
 • MALÝ
 • MLYNÁŘ
 • MÁRA OJ
 • MĚSTEČKO
 • NA
 • NAD
 • NIVA
 • NÁCINEK
 • OBRBLANCE
 • OCHOZA
 • OD
 • ODE
 • ODMĚREK
 • ODMĚRSKÝ
 • ODMĚRY
 • PADĚLEK
 • PANÍ
 • POD
 • PODE
 • PODPŘEDNÍ
 • PODPŘEDNĚ
 • PRVNÍ
 • PÁN
 • PŘEDNÍ
 • RADLICE
 • ROVINSKÝ
 • SEDLÁŘ
 • SEČ
 • STARÝ
 • STRÁŇ
 • TALIÁNKA
 • U
 • ULICE
 • ULIČKA
 • V
 • VE
 • VRCHNÍ
 • VÝVOZEK
 • ZA
 • ZADNÍ
 • ČERNÝ
 • ŠKOLA
 • ŠNAJDŘÍK OJ
 • ŽDÁNICE
 • ŽLEB