Spjms

ANDĚLÍČEK19 m.

1 I a Andělíčky b K andělíčku, Pod andělíčkem, U andělíčka12; Na andrličkách; U druhých/prvních andělíčkůa Líchy u andělíčka
2 a louky b pole6, les4, místo3, hon2, louka, obrázek, usedlost ♦ a les
3 Jednoslovné PJ vzniklo ze subst. andělíček ‚světélko nad bahnem, bažinatou loukou‘ přechodem k pl. tvaru rodu muž. neživ. Předložkové PJ Na andrličkách obsahuje subst. andělíček ve zkomolené podobě v lok. pl. PJ pojmenovávají objekty podle výskytu světýlek (v lidové představivosti duše zemřelých nepokřtěných dětí). • Ostatní PJ obsahují subst. andělíček ‚obrázek, socha anděla‘. Převažuje zde předl. u (též nář. ho), k a pod jsou ojedinělé. Objekty byly pojmenovány podle polohy u sochy nebo obrázku (ty často připomínají nějakou událost, např. les a pole U andělíčka v Dambořicích HO: „na dubě byl obraz anděla strážného, pádem z dubu se zabil chlapec“). • PJ jsou soustředěna především v již. polovině Moravy. • SPJČ.
Šr