SPJMS

Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku

SPJMS

  • představuje názvy polí, lesů, cest, vodních toků aj.
  • pokrývá území historické Moravy a české části Slezska
  • umožňuje vyhledávání v hesláři, v seznamech obcí a objektů
  • zobrazuje pomístní jména na mapách