Spjms

ANTOŠ6 m. OJ

1 III a A-ovoA-ova kopanina, A-ova louka2, A-ův vrch; A-ovy pola
2 a hon, pole ♦ a pole2, kopec, les, louka
3 Do PJ vstupuje poses. adj. odvozené od OJ Antoš (varianta jména Antonín, viz ANTONÍN), a to jako substantivizované stř. rodu nebo ve funkci shodného přívlastku (v nář. podobě s protetickým h). Objekty byly pojmenovány patrně podle majitele. • SPJČ.
Šr