Spjms

ČERNÝ458 adj.

1 I a Černá21, Černé11, Černý11; Dolní3/Horní2 černá, Vrchní černá; Dlouhé/Krátké Černé; Černá u Blížkovic, Černé k Vevčicím, Černé na Královce b Na černé4, Na černém4, Pod Černou, V černém3; Na černých17, Pod Černým, Pod Černýma, V černých5; Na malé černé, U Černé , U Černého , V černé 2, V černém , V Černém , V černých 4a Černý břeh, Hospodskova černá, Černá strana, Černá zárybnická, Černá špice, Černý klínek, Černý okrouhlík, Černé bahno, Černé lámanisko, Černý rejd, Černá hora15/kupa/louka/niva3/skála2/stráň2/zem3/zmola2, Černý břeh/gruň/kameň/kámen/kopec6/kopeček2/kříž/les55/lesek/lesík6/vrch2/vršek/žleb, Černá alej/kopanina/křípopa/příkopa, Černý důl/úvoz, Černá hlína2, Černá bařina, Černé bláto2, Černý díl3/padělek3, Černá brána/louže/voda2, Černé jezero3/jezírko/moře2, Černý potok13/rybník3, Černá borovica/jedla, Černé boří, Černý peň, Černý orel, Černý kohout, Černá Káča, Černá Vroble, Černá drva, Černá lávka, Černá bouda/cesta13/hráz/silnice/stezka, Černý chodník3/mlýn3/most5/mostek4, Černý kříž4/křížek, Černé šmoluse; Černé fleky, Černé víry2, Černá luka, Černé jámy, Černý kopce, Černá pola/pole, Černé díle/honky/hony4/záhony/zahrádky, Černá blata, Černé čtvrtky/díly4/padělky4/víry, Černé potůčky/rybníky, Černé ohruny; Cesta přes Černý kopec, Cípek u černých vrat, Černá boží muka, Dlouhá u černého kříže, Les u černého mostu, Lom u Černého mosta, Panská černá čtvrtka, Potok z Černého lesa, Studňa v černém lesíku; Černé boží muky, Černé díly přední, Černé díly zadní, Černé Nové nivy, Čtvrtky v černém poli, Díly v černém, Klínky v černém poli, Padělky v Černém, Přední černé díly, Přídanky u Černého lesa, Rybízové sady u černého kříže, Tále u Černého lesa, Zadní černé díly; Přední a Zadní černé díly b U Černého lesa; Do Černého potoka, K černému kříži, Na černém Jemelkovém/Nehybovém, Na Černé hoře2, Na černém kopci/kopečku, Na Černém vrchu, Na Černé cestě, Po Černé cestě, Pod Černou horou/Horou2, Pod Černým lesem, Pod Černým rybníkem, Pod černým potokem, U Černého lesa, U černého kameňa/lesa2, U Černého lesa5, U černé stráně2, U Černé zmoly; U černých lesů, U Černých lesů; U černého dolu, U černé sečky, U černé hlíny3, U černého potoka2/rybníka2, U černé studánky2; U černých třešní; U černé jedle, U černé břízy, U černého pařezu2/pně2, U Černého medvěda/orla2, U černého psa; U černých stolečků/šraňků/vrat; U černé boudy/cesty, U Černé cesty2, U černého mostka/mostku2/mostu4, U Černého mostu, U černé studně4, U černého kříže11/křížku2, V černém dole, V Černém potoku, V Černém blátě; V černých dílech; Za Černou hlínou, Za Černým rybníkem, Za Černým potokem; U černé boží muky; Loučky pod Černými poli
2 a pole66, hon26, potok6, kopec4, m. č.4, rybník4, les2, místo2, strouha2, ulice2 b pole72, hon8, les8, louky6, louka4, rokle4, sady4, místo2 ♦ a les170, pole132, hon34, cesta32, kopec28, potok28, m. č.16, most14, kříž12, louka10, pěšina8, rybník8, louky6, boží muka4, budova4, jezero4, lom4, pastviny4, potůček4, strom4, zmola4, břeh2, bývalý mlýn2, dolina2, hora2, hostinec2, hotel2, kaliště2, kámen2, místo2, můstek2, pastvina2, podjezd2, pozemek2, příkop2, silnice2, skála2, studánka2, svah2, tůň2, údolí2, zahrádky2 b pole90, les32, hon14, louka14, louky8, m. č.8, hostinec6, místo6, kopec4, kříž4, bažina2, mez2, pastvina2, pastviny2, pískovna2, pramen2, trať2, tůň2
3 Do PJ vstupuje adj. černý, a to jako substantivizované (ve všech rodech) nebo ve funkci shodného přívlastku. Jednoslovná PJ pojmenovávají zejména pole, jména jsou motivována barvou půdy. Shodný přívlastek v dvou- a víceslovných jménech vyjadřuje nejčastěji barvu: a) půdy (např. pole Černá hlína); b) vody (např. rybník Černej); c) materiálu/nátěru (např. Černé křižek, Černej most); d) horniny/nerostu (např. Černá skála). V mnoha názvech lesa je adj. černý užito ve významu ‚jehličnatý‘ (Černé les, Černá hora aj.). Adj. černý i PJ Černý jsou také součástí dvouslovných předložkových jmen, v nichž se nejčastěji objevují předložky na, v, pod. Tato PJ pojmenovávají objekty podle polohy. • IPJČ Černý + OJ; IPJČ Černý + OJ. • Viz -čern-/-čerň-