Spjms

Objekt: dvůr

Pomístní jména

 • Alojzovské dvůr
 • Augustinův dvůr
 • Brandys
 • Chlum
 • Do Bagna
 • Do Burka
 • Do Stolygy
 • Doubravica
 • Doubravický dvůr
 • Dubjákovo
 • Dulanský dvůr
 • Dva dvory
 • Dvořisko
 • Dvůr Darkov
 • Dvůr Jiříkov
 • Dvůr Mansko
 • Dvůr Maria
 • Dvůr Vantiberk
 • Dvůr Vostrý
 • Dvůr Vymyslov
 • Dvůr Zikmundov
 • Dvůr Šišma
 • Farnikovec
 • Harbech
 • Harbechy
 • Horní dvůr
 • Horní les
 • Hranečník
 • Hubert
 • Hubertov
 • Hubertův Dvůr
 • Hřebčinec
 • Jalovisko
 • Janovice
 • Jánský dvůr
 • Karlovec
 • Karolin
 • Kobylářsko
 • Kozínek
 • Krakov
 • Kunštát
 • Kysuňuvka
 • Lipiny
 • Majerhof
 • Majír
 • Malý dvorek
 • Marčinův
 • Na kopečku
 • Na lunčkym
 • Na mlakym
 • Nade dvorem
 • Nové dvory
 • Něrud
 • Obora
 • Oderský les
 • Panský dvůr
 • Prostřeňosuski dvur
 • Pyrvni dvur
 • Spodní dvůr
 • Terezínský dvůr
 • U tří dvorů
 • Velký dvůr
 • Votu dvur
 • Vrchní dvůr
 • Škrbenski dvur
Podoba:

Hesla

 • BAHNO
 • BRANDYS
 • CHLUM
 • DARKOV
 • DO
 • DOUBRAVICE
 • DOUBRAVICKÝ
 • DUBJÁK OJ
 • DVA
 • DVOREK
 • DVOŘISKO
 • DVŮR
 • FARNIKOVEC
 • HARBECH
 • HORNÍ
 • HRANEČNÍK
 • HUBERT OJ
 • HUBERTOV
 • HŘEBČINEC
 • JALOVISKO
 • JANOVICE
 • JIŘÍKOV
 • JÁNSKÝ
 • KARLOVEC
 • KAROLÍN
 • KOBYLÁŘSKO
 • KOPEČEK
 • KOZÍNEK
 • KRAKOV
 • KUNŠTÁT
 • KYSOŇOVKA
 • LES
 • LIPINA
 • LOUČKA
 • MAJERHOF
 • MAJÍR
 • MALÝ
 • MANSKO
 • MARIA OJ
 • MARTIN OJ
 • MLÁKA
 • NA
 • NADE
 • NEROD
 • NOVÝ
 • OBORA
 • ODERSKÝ
 • OTTO OJ
 • PANSKÝ
 • PROSTŘEDNOSUŠSKÝ
 • PRVNÍ
 • SKRBENSKÝ OJ
 • SPODNÍ
 • STOLYGA OJ
 • TEREZÍNSKÝ
 • TŘI
 • U
 • VANTIBERK
 • VELKÝ
 • VOSTRÝ
 • VRCHNÍ
 • VYMYSLOV
 • ZIKMUNDOV
 • ŠIŠMA OJ