Spjms

BAHNO204 n.

1 I a Bahno15; Bahna51; Křivé3 bahno, Černé bahno, Čertí/Hadí bahno, Dobišovo2/Kovačkové/Ševcovo bahno; Dolní/Horní bahna, Malá Bahna, Hadí bahna; Bahna pravá strana; Velká a Malá bahna2 b Do Bahna, Na bahně28, Na Bahně, Nad bahnem, Pod bahnem, U bahna, U Bahna, V bahně3, Za bahnem2, Za bahno; K bahnám, Na bahnách27, Na Bahnách6, Na bahnech17, Na Bahnech3, Pod bahny, U bahen4, U Bahen2, V bahnách3, V Bahnách, V Bahních, Za bahnama, Za bahny3; Na starém bahně, U zadního bahna; U Malých Bahen; U červeného bahna; Na bahnech u Sebránka, Na bahnech u silnicea Díle nad bahny2, Nivky nad bahnama, Obecní pastviska na bahně, Podílky pod Bahnama
2 a pole112, louka100, les68, hon36, m. č.15, bažina12, pastvina12, pozemek12, trať12, bystřina4, dolina4, močál4, potok4, rybník4, žleb4 b louka184, pole140, les40, m. č.36, hon28, pastvina28, pozemek20, louky12, bažina4, dvůr4, místo4, močál4, potok4, remíz4, rybník4, stráň4, studna4, trať4 ♦ a pole15, trať4
3 Jednoslovná PJ vznikla ze sg. nebo pl. tvaru subst. bahno (nář. bagno, behno); pl. jména mohla vzniknout též pluralizací. Objekty byly pojmenovány podle výskytu mokré, bahnité půdy v místě. Plurálová jména převažují (srov. např. jméno louky Bahna v Bezuchově PR, louky Bagna v Milíkově FM nebo žlebu Behna v Bezkově ZN), sg. jména jsou méně častá (srov. např. název rybníka Bahno ve Stáji JI). Méně četná jsou přívlastková PJ se specifikujícími adj., která se vztahují k majiteli objektu (např. les Kovačkove bahno v Kozlovicích FM), k poloze objektu (les Horní bahna v Letovicích BK (Třebětíně)), k jeho velikosti (les Malá bahna v Jakubově u Moravských Budějovic TR (Martínkově)), tvaru (hon, pole Křivé bahno v Dubicku SU) nebo zabarvení půdy (les Černý bahno ve Svatoslavi TR), ale též k výskytu určitých živočichů nebo k lidovým představám o výskytu nadpřirozených bytostí v místě (pozemek Hadí bahno v Pňovicích OL nebo pole Čertí bahno v Olomouci OL (Hynkově)). Převládajícím typem jsou názvy předložkové; označují objekty podle polohy. Ve víceslovných PJ označuje substantivum bahna (pl.), popř. pl. PJ Bahna relační objekt, srov. např. jména pro pole Nivky nad bahnama v Chudčicích BO nebo Podílky pod Bahnama v Medlovicích VY. • PJ označují zpravidla pole, louku nebo les, naopak sporadicky pojmenovávají terénní útvary (žleb, dolinu, stráň). • PJ jsou zaznamenána na celém území, řidčeji v horských oblastech Beskyd a Karpat, soustředěněji se vyskytují podél horního toku řeky Moravy. • SPJČ; SPJČ; SPJČ; SPJČ; HŠ 1, 51 Bahna; HŠ 1, 51 Bahna; HŠ 1, 51 Bahna; HŠ 1, 51 Bahna. • Viz -bah(e)n-/baž-
Kl