Spjms

AKÁTINA f.

1+2 I a Svobodova akátina les Černvír ZR
3 PJ obsahuje subst. akátina odvozené od apel. akát sufixem -ina. Les je pojmenován podle druhu lesních stromů a dřívějšího majitele. • Viz -akát-/-akác-
Šr