Spjms

Objekt: chatařská oblast

Pomístní jména

 • Bažantnica
 • Ceblovice
 • Chate o přehrade
 • Chatovisko na trávnikách
 • Chaty na požár
 • Dlóhá kaminka
 • Horky
 • Hradisko
 • Hradíšky
 • Krátky
 • Kurečkovice
 • Na Hradisku
 • Na Kurečkovicach
 • Nad kulňou
 • Rekreační chaty na Kafkovicách
 • Skala v hejko
 • U Frýdlů
 • U Panenky Marie
 • U chat
 • V chatách
 • V cihelně
 • V dlóhéch
Podoba:

Hesla

 • BAŽANTNICE
 • CEBLOVICE
 • CHATA
 • CHATOVISKO
 • CIHELNA
 • DLOUHÝ
 • FRÝDL OJ
 • HORKA
 • HRADISKO
 • HRADÍŠEK
 • HÁJEK
 • KAFKOVICE
 • KAMÍNKA
 • KRÁTKÝ
 • KUREČKOVICE
 • KŮLNA
 • MARIA OJ
 • NA
 • NAD
 • PANENKA
 • POŽÁR
 • PŘEHRADA
 • REKREAČNÍ
 • SKÁLA
 • TRÁVNÍK
 • U
 • V