Spjms

Alojzov PV

Pomístní jména

  • Dlóhy
  • Mitrovky
  • Na kleně
  • Nad kulňou
Podoba:

Hesla

  • DLOUHÝ
  • KLÍN
  • KŮLNA
  • MITROVKY
  • NA
  • NAD