Spjms

ALŽBĚTA2 f. OJ

1+2 I a Alžběta hon Zašová VS IIIa Alžbětin sad sad Starý Hrozenkov UH
3 Jednoslovné PJ vzniklo z OJ Alžběta; hon v Zašové byl pojmenován „podle boží muky“. Dvouslovné PJ (s významem honorifikačním) obsahuje přívlastkové poses. adj. od tohoto OJ odvozené: „Sad byl vysazen na paměť zavraždění císařovny Alžběty.“ • SPJČ.
Ši