Spjms

ABATYŠE2 f.

1+2 I a Habatyša pole Vážany VY (Moravské Prusy) ♦ Lóčka pod Habatyšó louka Vážany VY (Moravské Prusy)
3 Jednoslovné PJ vzniklo z apelativa abatyše (v nář. podobě s protetickým h- a koncovkou -a) ‚představená ženského kláštera‘. Původně znamenalo ‚patřící abatyši‘, přeneseně pak ‚majetek kláštera‘. Na poli H. prý „kdysi stával klášter“. Jde patrně o vzdálený ohlas majetkoprávních vztahů k ženskému benediktinskému klášteru založenému v roce 1340 v blízké Pustiměři. Ve víceslovném PJ (též zapsaném v nář. podobě) je jméno H. pojmenováním relačního objektu.
Šr