Spjms

AMYLON m.

1+2 I a Amylon m. č. Žďár nad Sázavou ZR
3 PJ vzniklo z názvu akciové společnosti Amylon (lat. amylum ‚škrob‘). Této společnosti patřila škrobárna (dříve železný hamr, pak papírna, posléze mlýn) nacházející se v těchto místech. Místní část má paralelní názvy Hamrmýl a Smejkalova škrobárna.
Šr