Spjms

AMALINA f.

1+2 I a Amalina m. č. Zastávka BO
3 PJ pro místní část má původ v něm. názvu dělnické kolonie Amaliengrund ‚Amaliin majetek, sídlo‘, založené v r. 1853 a pojmenované po manželce správce dolů. Do češtiny byla přejata jen první část tohoto názvu a jméno bylo vřazeno mezi poměrně hojná PJ vzniklá z ženských OJ poses. sufixem -ina: Amaliina (rozumělo se tím osada, jak ukazuje dosud užívané paralelní jméno Stará osada). Zjednodušením výslovnosti dvou -ii- vznikla podoba Amalina. Nelze však vyloučit, že jde o adaptaci něm. názvu.
Šr