Spjms

ALENKA f. OJ

1+2 IIIa Alenčina studánka studna Jedovnice BK
3 PJ obsahuje přívlastkové poses. adj. odvozené od OJ Alenka. Nepoukazuje však na posesivní, ale na okolnostní motivaci, jak je to u jmen studánek časté (srov. např. Helenčina studánka). Podle lidového vyprávění je jméno dáno „podle Alenky, která za pobytu v blízkém Tyršově táboře u studánky sedávala a doma pak zemřela“.
Šr