Spjms

AJCHNEROVKA f.

1+2 I a Ajchneruvka dům Doubrava KA
3 PJ je odvozeno od OJ Eichner či Ajchner sufixem -ovka (nář. -uvka). Objekt byl patrně pojmenován podle majitele/obyvatele.
Či