Spjms

ANTOŠEK3 m. OJ

1+2 I a Antošek pole Uherský Brod UH IIIa Hantoškova stráň les Křetín BK b V Hantoškové seči les Nebovidy BO
3 Do PJ vstupuje jednak OJ Antošek, jednak přívlastkové poses. adj. od tohoto OJ odvozené (v nář. podobě s protetickým h). V předložkovém PJ V Hantoškové seči je adj. v nář. tvaru složeného sklonění. Les ve stráni a další objekty byly pojmenovány patrně podle majitele.
Šr