Spjms

AJNŠNYT m.

1+2 I a Ajnšnyt železniční trať Blažovice BO
3 PJ vzniklo ze slang. apel. ajnšnyt (to z něm. tech. Einschnitt ‚zářez‘, čes. železničářský slang). PJ je motivováno terénním zářezem do svahu, jenž byl proveden při stavbě železniční trati v 19. stol. • SPJČ AJŠNYT. • Viz -ein-
Šr