Spjms

ALTÁNEK3 m.

1+2 I a Altánek les Lipová ZL b Na haltánku zahrady Herálec ZR, U altanka les Dobroslavice OP
3 Jednoslovné PJ vzniklo z apel. altánek, to dem. k altán. Altánku jako výrazného orientačního bodu bylo využito i k pojmenování přilehlých prostor (též v předl. PJ): les Altánek v Lipové se nachází na místě, kde byla „besídka a upravené chodníky, což sloužilo šlechtě jako promenáda“, les U altanka v Dobroslavicích je rozložen kolem pův. altánku, který byl postaven jako „rekreační stavba pro zámecké účely“. V předl. PJ Na haltánku (s protetickým h), vzniklém „podle malého krytého kříže uprostřed zahrad“, má výchozí apelativum posunutý význam ‚roubená stříška‘. • SPJČ.
Šr