Spjms

ALFRÉD2 m. OJ

1+2 III b Na Alfredove pole Bohumín KA (Vrbice) ♦ a Alfrédova leč les Bohdíkov SU (Raškov)
3 PJ obsahují poses. adj. odvozené od OJ Alfréd (nář. Alfred), a to buď substantivizované žen. rodu (v nář. tvaru složeného sklonění se změnou é > e v koncovce; v předložkovém jméně z Vrbice), nebo ve funkci shodného přívlastku. Pole bylo nazváno „podle majitele“, les podle okolnosti spjaté s nositelem toho jména: „hlavní inženýr polesí Ruda se jmenoval Alfréd a chodil sem na čekanou“.
Kl