Spjms

AŠPRLE plt.

1+2 I a Ašprle les, úhor Hustopeče BV
3 PJ vzniklo z něm. PJ Esperl (v něm. nářečí Ešperl, Ašprl), které je zdrobnělinou k Aspe/Espe ‚osika‘. Koncové -e mohlo být součástí již něm PJ (dem. sufix -erl se vyskytuje také v nář. variantě -erle) nebo je výsledkem zařazení jména do čes. skloňovacího systému. Významově pův. PJ odpovídá čes. PJ typu Osíčko.
Šr