Spjms

AUSTRÁLIE2 f.

1+2 I a Australija louka, pole Černotín PR, Austrálija pole Tršice OL
3 PJ (zapsaná ve vyslovované podobě) vznikla ze jména světadílu Austrálie, a to přenesením jména světadílu na pole a louku ležící „v nejvýchodnější části katastru daleko od vesnice“ (Černotín), „ve značné vzdálenosti“ (Tršice). Motiv vzdálenosti patří u PJ ze jmen světadílů a zemí k nejvýraznějším, srov. např. AMERIKA, ARGENTINA. • SPJČ.
Šr