Spjms

ALBRECHTOV m.

1+2 I a Albrechtov hospodářská usedlost Měnín BO
3 PJ je odvozeno sufixem -ov od OJ Albrecht, tj. jména arcivévody Albrechta, který byl od r. 1848 majitelem panství židlochovického a dvora u Měnína. • HŠ 1, 45.
Šr