Spjms

AUGUSTOV m.

1+2 I a Augustov pole Zálesí ZN
3 PJ je odvozeno od OJ August, variantě k OJ Augustin sufixem -ov vyjadřujícím přivlastnění. Pole bylo pojmenováno „podle dřívějšího nájemce barokního dvora“; pro objekt existuje paralelní název U bytů; viz AUGUSTIN OJ
Šr