Spjms

ÁCINEK m.

1+2 I b Na Ácinku m. č. Javorník SY
3 Předložkové PJ obsahuje od původu něm., do češtiny přejaté a adaptované PJ Ácinek. Výchozí něm. podobu nelze spolehlivě rekonstruovat (možná k něm. Einzeil(e) „jednořadová ulice“ nebo Ausziehe, Auszehne „co se protahuje, výběžek“; nelze ani vyloučit souvislost s Atzen nebo Atzung ‚žrádlo‘), nelze tedy určit ani motivaci původního jména. Místní část leží na okraji bývalého něm. jazykového ostrůvku kolem Svitav. • Viz -ein-
Šr