Spjms

ADAMŮVKA f.

1+2 I a Adamůvka studna Olomouc OL (Sv. Kopeček)
3 PJ je odvozeno od OJ Adam sufixem -ůvka. Studna leží mimo obec v lese: „V době sucha sem celá obec chodila pro vodu“. Vzhledem k tomu, že v místní tradici není o přivlastnění nebo o nějaké okolnosti spjaté s osobou jménem Adam žádné povědomí, ale na kopci nad obcí se nachází (od poč. 17. stol.) jedno z našich nejznámějších poutních míst, mohlo by se jméno vztahovat k biblickému Adamovi; označovalo by pak ‚první studánku/studnu‘.
Šr