Spjms

ANDĚL3 m. OJ

1+2 I b Za Andělem pole Budkov TR IIa Andělů kříž kříž Jemnice TR IIIa Andělů žlab louky Bítovčice JI
3 PJ obsahují jednak OJ Anděl v přeneseném významu ‚Andělův majetek‘, jednak přívlastkové poses. adj. od tohoto OJ odvozené (nář. sufixem < -ův). Kříž byl pojmenován podle zřizovatele („náležel kdysi Andělově rodině“), louky v údolí „podle bývalého majitele“, pole podle polohy „v blízkosti majetku, který patříval Andělovi“. • SPJČ.
Šr