Spjms

ADAMÍKOVEC m.

1+2 I a Adamikovec pole Dolní Lutyně KA (Věřňovice)
3 PJ je odvozeno od OJ Adamík sufixem -ovec. Reprezentuje zejména ve vých. Slezsku rozšířený typ jmen objektů podle majitele/uživatele. Pro objekt existují i PJ Adamovec a Na Adamovcu.
Šr