Spjms

BABIŠ5 m. OJ

1+2 III b Pod Babišovym dolina, dolina Dolní Lutyně KA ♦ a Babišuv lesik les, les Doubrava KA, Babišuv plac pole, pole Doubrava KA, Babišuv stav rybník, rybník Doubrava KA, Babišuv křiž kříž, kříž Dolní Lutyně KA
3 PJ obsahují poses. adj. odvozené od OJ Babiš, častého na Karvinsku, a to jako substant. (Pod Babišovym) nebo ve funkci shod. přívlastku (např. Babišuv křiž); PJ byla zapsána v nář. podobě se zkrácenými samohláskami. Předložkové PJ pojmenovává dolinu podle polohy, přívlastková PJ označují objekty patrně podle majitele/uživatele; viz BABIŠÁK, BABIŠOVEC, BABIŠOVICE, BABIŠOVKA. • PJ jsou soustředěna na Karvinsku.
Ši