Spjms

ABTAJLUNKY2 plt.

1+2 I a Druhé Abtajlunky pole Rymice KM, První Abtajlunky pole Rymice KM
3 Samostatně nedoložené PJ Abtajlunky vzniklo z něm. Abteilung ‚rozdělování; oddělení, oddíl‘, jde tedy o ‚pole (pozemek, trať) získané oddělením od většího celku‘. PJ jsou pouze přívlastková, jméno A. je specifikováno číslovkami první, druhý, které udávají pořadí dělení nebo polohu vzhledem k zbylému celku. V Rymicích a okolí jsou PJ zpravidla česká, od původu něm. PJ A. vzešlo tedy patrně od něm. zeměměřiče, popř. panského úředníka zapisujícího majetek. • Viz -teil-
Šr