Spjms

ADAMSKÝ adj.

1+2 Ia Adamské kopec kopec Budětsko PV
3 PJ obsahuje přívl. adj. odvozené od OJ Adam sufixem -ský (s nář. změnou ý > é v koncovce). Kopec je pojmenován patrně podle nějakého vztahu (vlastnost, okolnost) k nositeli toho jména.
Šr