Spjms

AMBROŽ9 m. OJ

1 I b Za Ambrožem IIIa Ambrožova dolina/stráň, Ambrožův kopec, Ambrožovo pole, Ambrožův důl, Ambrožův rybník, Ambrožová březina, Ambrožovo hradišťo
2 b hon ♦ a les2, pole2, kopec, m. č., rybník, svah
3 PJ obsahují jednak OJ Ambrož, ve spojení s předložkou v přeneseném významu ‚Ambrožův dům‘ (Za Ambrožem, hon ve Skřipově OP (Hrabství u Opavy)), jednak přívlastkové poses. adj. od tohoto jména odvozené; v PJ Ambrožová březina označujícím převážně březový les v Sulkovci ZR (Polomi) má poses. adj. formu složeného sklonění. Objekty byly pojmenovány podle majitele/uživatele, předložkové PJ podle polohy. – PJ byla zaznamenána ve dvou areálech: na Českomoravské vrchovině a na již. Opavsku. • SPJČ.
Šr