Spjms

ARGALAŠKA f.

1+2 I a Argalaška rybník, trať Hvozdná ZL
3 PJ je odvozeno od OJ Argaláš, příp. ze slovenského apel. argaláš ‚bohatý sedlák‘ sufixem -ka. Trať byla pojmenována patrně podle majitele.
Šr