Spjms

ANDRYS m. OJ

1+2 I b U Andrysů louky, pole Prostřední Bečva VS
3 Předložkové PJ obsahuje OJ Andrys v gen. pl. (rodinné jméno). PJ je motivováno buď polohou (OJ je pak užito v přeneseném významu ‚majetek/obydlí Andrysových‘), nebo nějakým vztahem (vlastnictví, okolnost, událost) k rodině toho jména. • SPJČ ANDRÝS.
Šr