Spjms

ANENSKÝ5 adj.

1+2 I a Anenská m. č. Zbýšov BO b Pod Anenskou pole Zbýšov BO ♦ a Anenské údolí m. č. Linhartice SY, Anenský údolí park Velké Meziříčí ZR, Hanenský žleb les Hostěnice BO
3 Do PJ vstupuje adj. anenský odvozené od OJ Anna (nář. H-) sufixem -ský, a to jednak ve formě substantivizovaného adj. žen. rodu, jednak jako přívl. adj. Jednoslovné PJ Anenská ve Zbýšově vzniklo přenesením variantního jména uhelné (v pol. 19. stol. těžební, koncem 19. stol. větrné) jámy Anenská (jáma se oficiálně nazývala Anna; jméno bylo dáno po manželce majitele, srov. VM – Ivančice, 357). Předl. PJ z téže obce obsahuje jméno místní části Anenská; pole bylo nazváno podle polohy vzhledem k této místní části. • Přívl. PJ obsahují adj. anenský ve funkci shodného, a to honorifikačního přívlastku, srov. např. jméno Anenské údolí ve Velkém Meziříčí („podle ženy zakladatele továrníka Sáblíka“) nebo název lesa Hanenský žleb v Hostěnicích. • SPJČ.
Šr