Spjms

ALBRECHTSKÝ2 adj.

1+2 Ia Olbrachsky las les Albrechtice KA, Albrechtsky mlyn mlýn Březová OP (Lesní Albrechtice)
3 Přívlastková adj. v PJ jsou dvojího původu. V PJ pro les je adj. odvozeno od zkráceného základu nář. podoby MJ Albrechtice (Olbrachčice, HŠ 1, 44), v PJ pro mlýn od zkráceného základu substantivní části MJ Lesní Albrechtice (HŠ 1, 44); v obou případech se jedná o odvození sufixem -ský (nář. -sky). Obě PJ byla motivována polohou objektů v katastrech jmenovaných obcí.
Šr