Spjms

ALEXANDROVKA3 f.

1+2 I a Alexandrovka kopec Adamov BK, Alexandrovka rozhledna Babice nad Svitavou BO, Alexandrovka louka Štíty SU (Crhov)
3 PJ jsou odvozena od OJ Alexandr sufixem -ovka. Název rozhledny vznikl univerbizací dvouslovného pojmenování Alexandrova rozhledna, užívaného dosud jako jméno variantní, a byl pak přenesen na pojmenování kopce, na němž rozhledna stojí. Jméno louky v Crhově vzniklo přenesením jména chalupy Alexandrovka: „podle blízké chalupy, v níž bydlel Alexandr“. • SPJČ.
Šr