Spjms

ANDĚL9 m.

1 I a Anděl strážce b U anděla4; U anděla strážného; U anděla strážcea Kapla aniola struža, Kaplička anděla strážného
2 a socha b kopec, kříž, les, m. č., místo, pole ♦ a kaple, kaplička
3 Do PJ vstupuje subst. anděl, převážně v sousloví anděl strážný nebo anděl strážce (na Karvinsku v nář. podobě aniol struž), často v přeneseném významu ‚obrázek, socha anděla‘. Převládají jména s předložkou u pojmenovávající objekty podle polohy u obrázku nebo sochy anděla strážného. (Ty stojí nebo stály u pojmenovaného objektu a připomínají nějakou událost, např. les U anděla v Křtinách BK je pojmenován „dle obrázku, který tu kdysi pověsil zeman na poděkování za záchranu dcery“.) Kaple byly pojmenovány podle zasvěcení andělu strážnému (kaplička v Ořechově UH: „byla postavena z popudu účastníků války r. 1866 ke cti andělů strážných“). • SPJČ.
Šr