Spjms

ASO3 n.

1+2 I a Aso smetiště Černá Hora BK, Aso smetiště Letovice BK, Aso smetiště Nosislav BO
3 PJ vznikla z názvu předválečné sítě obchodních domů ASO (zkratka z názvu firmy Ander a syn, Olomouc), v němž se prodávalo nejrozmanitější levné zboží. Motivem přenesených PJ se stalo velké množství předmětů (a jejich neuspořádanost) nacházejících se v pojmenovávaných lokalitách. PJ Aso se v Černé Hoře užívá „pro hluboký úvoz, který se zaváží, skládku“, v Nosislavi BO pak pro objekt, kde „bylo [naházeno] všechno možné – jako v obchodě ASO na České ulici v Brně“.
Šr