Spjms

ABRHÁM2 m. OJ

1+2 I a Abrhám les Blansko BK (Těchov) IIIa Abrhámova ciheuna cihelna Kunovice UH
3 Jednoslovné PJ vzniklo z OJ Abrhám, druhé PJ obsahuje přívlastkové poses. adj. od tohoto OJ odvozené. Objekty byly patrně pojmenovány podle majitelů. • SPJČ též ABRAHÁM, ABRAHAM, ABRHAM.
Šr