Spjms

ALBRECHT3 m. OJ

1+2 I a Albrecht šachta Petřvald KA b U Albrechta hostinec Orlová KA (Poruba) IIIa Albrechtova vyhybka m. č. Petřvald KA
3 Do PJ vstupuje OJ Albrecht a přívlastkové adj. od jména Albrecht odvozené. Jednoslovné PJ vzniklo z OJ Albrecht; označuje šachtu podle jména arcivévody Albrechta, který v roce 1872 tuto šachtu (důl) založil. Pro šachtu se užívá také paralelní pojmenování Hedviga. PJ Albrecht je též součástí předložkového pojmenování hostince (tvořeného shodně s pojmenováními hospod typu: předložka u + OJ majitele v sg.). Jméno hostince bylo motivováno jeho polohou na staré cestě od šachty Albrecht do Poruby. Přívlastek Albrechtova ve dvouslovném PJ má formálně podobu poses. adj., ale nevyjadřuje přivlastnění osobě, nýbrž poukazuje na určitou okolnost: stojí místo adj. albrecht(ov)ská odvozeného od jména šachty Albrecht; od této šachty vedla výhybka trati. Pro místní část existují další názvy: Auzvajch a Vajda. • SPJČ.
Šr