Spjms

BŘILKA3 f.

1+2 I a Břilka pole, pole, pole, pole Budišovice OP b Na břilce les, les, les, les Skřipov OP, Pod Břilkum dolina, dolina, dolina, dolina, les, les, les, les Skřipov OP
3 Jednoslovné PJ vzniklo z nář. apel. břilka (zast. a nář. ‚plochý kámen‘, viz BŘÍLA). Pojmenovává pole vyznačující se kamenitým povrchem. Předložková PJ obsahují toto subst. nebo PJ Břilka. Les a dolina ve Skřipově Pod Břilkum (s nář. koncovkou) byly nazvány podle polohy pod lesem Na břilce.
Hb