Spjms

ANDÍLEK8 m.

1 I b U a-8
2 b pole5, les2, sad
3 Předložková PJ (výhradně s předl. u, nář. též ho) obsahují subst. andílek (to dem. k anděl) ‚obrázek, socha anděla strážného‘. Objekty (např. les Ho andilka v Městečku Trnávce SY (Unerázce) nebo pole U andílka ve Vitčicích PV) byly pojmenovány podle polohy u obrázku nebo sochy. • PJ jsou soustředěna na střední Moravu.
Šr