Spjms

ADAMOVEC3 m.

1+2 I a Adamovec pole Dolní Lutyně KA (Věřňovice), Adamovec pole Vřesina NJ b Na Adamovcu pole Dolní Lutyně KA (Věřňovice)
3 PJ jsou odvozena sufixem -ovec od OJ Adam, „jména bývalých majitelů“. PJ reprezentují zejména ve vých. Slezsku rozšířený typ jmen objektů podle majitele/uživatele. Ve Věřňovicích existují pro totéž pole i pojmenování Na Adamovcu a Adamikovec. • SPJČ.
Šr