Spjms

AMERICKÝ5 adj.

1+2 Ia Americký park park Holešov KM, Americkej potok potok Velké Meziříčí ZR, Americká cesta silnice Šišma PR, Americká ulice ulice Ratíškovice HO b U amerického bora les Zlín ZL (Želechovice)
3 PJ obsahují přívlastkové adj. americký odvozené sufixem -ký od jména světadílu Amerika nebo od PJ Amerika. Objekty byly pojmenovány podle okolnosti (např. PJ Americká ulice: „byly v ní postaveny domy našich občanů, kteří se vrátili z USA“), směru (např. PJ Americkej potok: „protéká údolím trati Amerika“) nebo polohy (předložkové PJ U amerického bora obsahuje lidové pojmenování borovice vejmutovky, která pochází ze Severní Ameriky).
Šr