Spjms

ALEXOVICE3 plt.

1+2 I a Alexovice m. č. Ostopovice BO, Alexovice m. č. Třebětice KM b Naproti Alexovicům pole Ivančice BO (Letkovice)
3 Jednoslovná PJ jsou odvozena od OJ Alex sufixem -ovice; místní části byly nazvány zřejmě podle obyvatele (popř. prvního osadníka): v Ostopovicích jde o název části obce s domy vystavěnými na počátku 20. stol. („asi v roce 1908“), v Třeběticích je PJ pokračováním jména osady, jež byla založena „snad za panování Marie Terezie“. Předložkové jméno vyjadřuje polohu objektu vzhledem k obci Alexovice. • HŠ 1, 145.
Šr