Spjms

ANGREŠT2 m.

1+2 I a Angrešt les Roštín KM b Nad Angreštem les Roštín KM
3 Jednoslovné PJ vzniklo z apel. angrešt. Motivem pojmenování se zřejmě stal křovinatý porost „divokého“ angreštu na okrajích lesa, popř. v jeho řídce zarostlých místech. Předložkové PJ vyjadřuje polohu jiného lesa vzhledem k lesu jménem Angrešt. • SPJČ.
Šr