Spjms

ARTMANOV m.

1+2 I b Na Artmanově les, pole Třemešná BR
3 Předložkové PJ obsahuje MJ Artmanov. Pole bylo pojmenováno podle polohy, leží ve směru k osadě toho jména. • HŠ 1, 49.
Šr