Spjms

AMERIKÁNSKÝ adj.

1+2 Ia Amerikánský křížek kříž Kouty TR
3 PJ obsahuje přívlastkové adj. odvozené od přezdívkového jména Amerikán ‚vystěhovalec do Ameriky nebo ten, kdo se z ní vrátil‘ sufixem -ský. Kříž byl pojmenován podle zřizovatelů („postavila ho skupina občanů, kteří se v 19. stol. vystěhovali do Ameriky“). • SPJČ.
Šr