Spjms

APATYKA f.

1+2 I a Hapatyka louka Polkovice PR
3 PJ vzniklo z apel. apatyka (nář. hapatyka s protetickým h) ‚lékárna‘. Jde o přenesené pojmenování louky, která je „mokrá a kde roste mnoho bylin“. • SPJČ.
Šr